MEGUIAR's® PRO HYBRID CERAMIC SEALANT ÄR ETT PROFESSIONELLT LACKSKYDD GER ETT OTROLIGT LÅNGTIDSVERKANDE SKYDD SAMT MAXIMALT GLANSVÄRDE.

DET SKAPAR EN ENASTÅENDE HYDROFOBISK YTA SOM TVINGAR VATTNET IHOP TILL DROPPAR OCH SKJUTER VATTNET OCH SMUTSEN BORT IFRÅN LACKEN VILKET UNDERLÄTTAR TVÄTTANDET OCH MINSKAR RISKEN FÖR ATT SMUTS OCH DYLIKT SKALL FÅ FÄSTE I LACKEN.

PRO HYBRID CERAMIC SEALANT SKYDDAR DIN BIL IFRÅN SURT REGN, INDUSTRIELLT NEDFALL UV-STRÅLAR MM.

UNIK YTBEHANDLING

PRO HYBRID CERAMIC SEALANT ÄR EN UNIK PRODUKT SOM BILDAR ETT SKIKT AV SKYDD ÖVER LACKEN OCH SOM BINDER SIG FAST I LACKEN. RESULTERAR I EN ÖVERLÄGSEN HÅLLBARHET, ÄVEN I EXTREMAFÖRHÅLLANDEN SOM SURT REGN, SALT, FÅGELSPILLNING, KEMIKALIER OCH FREKVENT TVÄTTANDE.

OTROLIG VATTENAVRINNING 

PRO HYBRID CERAMIC SEALANT GER EN VATTENAVRINNING SOM DU INTE TRODDE FANNS. SAMTIDIGT SOM DU SKYDDAR LACKEN GER SKYDDET OCKSÅ EN EXTREMT HAL YTA SOM FORMLIGEN TRYCKER BORT VATTEN FRÅN DEN BEHANDLADE YTAN OCH GER EN OÖVERTRÄFFAD AVRINNING, VILKET AVSEVÄRT MINSKAR RISKEN FÖR SKADOR AV EXEMPELVIS SURT REGN. MINSKAR OCKSÅ MÄNGDEN SMUTS SOM FASTNAR PÅ LACKEN OCH GÖR BILEN MER LÄTTVÄTTAD

UNDERHÅLL & ÅTERBEHANDLING

DÅ SKYDDET HAR EN VÄLDIGT HÖG VATTENAVRINNINGS EFFEKT OCH EN MYCKET HÖG GLANSFAKTOR KAN DET AVTA NÅGOT MELLAN BEHANDLINGARNA. FÖR ATT UPPNÅ DEN MAXIMALA GLANSFAKTORN OCH DEN VÄLDIGT HÖGA VATTENAVRINNINGS EFFEKTEN GÖR DU DET VÄLDIGT ENKELT MED VÅR HYBRID CERAMIC DETAILER, SOM DU ENKELT SPRAYAR PÅ BILEN OCH BARA TORKAR AV - KLART, TORKA AV MED EN KVALITETS MICROFIBER DUK. ELLER LÄMNA BILEN TILL DIN INSTALLATÖR AV SKYDDET FÖR ATT UTFÖRA DET. DETTA ÄR INGET DU MÅSTE GÖRA, MEN REKOMMENDERAS OM DU ÖNSKAR ATT HA DIN LACK MAXIMALT BLANK OCH HAL. DETTA KAN UTFÖRAS HUR OFTA DU SJÄLV ÖNSKAR.

HYBRID CERAMIC DETAILER BEHANDLINGEN UTFÖRES EFTER EN GRUNDLIG TVÄTT DÄR DU AVLÄGSNAT ALL SLAGS SMUTS SOM SITTER PÅ BILEN.

KONTAKTA ELLER ÅTERBESÖK INSTALLATÖREN AV SKYDDET EFTER CA 12 MÅNADER FÖR ATT BESIKTA SKYDDET OCH VID BEHOV BOKA EN ÅTERBEHANDLING FÖR ATT BIBEHÅLLA SKYDDET I TOPPSKICK.